Käyttöehdot

Käyttöehtojen hyväksyminen

Avaamalla Juhlarannan world wide web -palveluun kuuluvan yksittäisen www-sivun, sitoudut noudattamaan jäljempänä esitettyjä käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja sellaisenaan, Sinulla ei ole oikeutta avata sivuja.

Tekijänoikeus

Tämä www -palvelu sisältää Juhlarannan tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa, jonka kaikki oikeudet pidätetään, näissä käyttöehdoissa erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Kaiken näiden www-sivujen sisältämän aineiston tai aineiston osien kopioiminen, siirtäminen, julkaiseminen, saattaminen yleisön tai kolmannen osapuolen saataville, jakelu tai tallentaminen missä tahansa muodossa muuhun kuin henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön on kielletty ilman Juhlarannan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Lehdistötiedotteiden tai muiden julkiseksi tarkoitettujen dokumenttien käyttö tiedonvälitykseen sallitaan edellyttäen, että tiedon lähde mainitaan tiedon esittämisen yhteydessä.

Sisältöjen esittäminen ja muutokset palvelussa

Juhlarannan www -palvelun sisältö esitetään sellaisenaan. Juhlaranta varaa oikeuden koska tahansa tehdä muutoksia www -palvelun sisältöön tai vuorovaikutteisiin toimintoihin sekä palveluihin. Juhlaranta pidättää lisäksi oikeuden rajoittaa tai estää pääsyn www-palveluun. Juhlaranta ei takaa, että palvelu on käytössä keskeytyksettä ja virheettömästi kaikissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Vastuullisuus

Juhlaranta ei myöskään vastaa tässä www -palvelussa esitetyn aineiston virheettömyydestä ja aineiston käytön aiheuttamista suorista, epäsuorista, välillisistä, satunnaisista tai erityisistä taloudellisista, henkisistä tai fyysisistä sekä liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvista vahingoista. Juhlaranta ei vastaa kolmansien osapuolien www-palveluista, joihin saatat siirtyä Juhlarannan www -palvelun sivuilla esitettyjen linkkien kautta.

Juhlaranta ei luovuta tämän www -palvelun sisältämien toimintojen kautta saamiansa yksittäisten palvelunkäyttäjien yhteystietotietoja kolmansille osapuolille. Juhlaranta ei myöskään käytä tietoja omassa markkinoinnissa ilman yksittäisen palvelunkäyttäjän suostumusta.

Varaukset ja tiedustelut